Polazak iz M. Zvornika

05.00 06.00 09.30 11.30 13.30 15.30 16.00ne

Polazak iz Beograda

07.00 09.30 10.00 11.15 13.45 17.00 18.00


LEGENDA – Bez oznaka svaki dan
rd – radni dan, ssn – samo subotom i nedeljom, rds – radni dan i subota, 
sn – samo nedeljom, ne - nedelja