Loznica – Banja Koviljaća – Mali Zvornik

05:30; 6:00rds; 6:28 rd; 7:00; 9:28 rd; 10:00; 10:28 rd; 11:28; 12:30 rd; 13:15rds; 14:02; 15:05; 16:00 rd; 16:30; 17:05; 17:35 sn; 18:00 rds; 20:30

Mali Zvornik – Banja Koviljača – Loznica

04:45rds; 5:35rd; 6:00; 7:00rds; 7:30 rd; 8:00; 9:30; 10:30 rd; 11:30; 12:00rd; 13:00; 13:30; 15:00rd; 15:40; 16:00; 18:30; 19:20

 


LEGENDA 
bez oznaka-svaki dan, 
rds-radni dan i subota, 
rd – radni dan, 
sn-samo nedelja