Vreme polaska sa Bajina Bašta AS Linija Prevoznik Saobraća
6:20 B.Basta – Pilica – Uzice – Čačak – Kragujevac Raketa AB svakodnevno
6:30 Perućac – B.Basta – D.Brdo – Valjevo – Beograd Raketa AB svakodnevno
7:05 B.Bašta – Kostojevići – Užice Raketa AB svakodnevno
7:30 B.Bašta – Loznica – Šabac – Beograd Raketa AB svakodnevno
8:00 B.Bašta – Pilica – Užice Raketa AB svakodnevno
9:00 B.Bašta – Kostojevići – Užice Raketa AB svakodnevno
11:20 B.Bašta – Kostojevići – Užice Raketa AB svakodnevno
11:30 N.Sad – Loznica – B.Bašta – Zlatibor Božur 021 Veternik svakodnevno
12:35 Beograd – Valjevo – B.Bašta – Tara (H.Omorika) Lasta AD Beograd svakodnevno
12:40 Užice – Pilica – B.Bašta – Ljubovija – Loznica Raketa AB svakodnevno
13:00 B.Bašta – Pilica – Užice Raketa AB svakodnevno
13:00 Beograd – D.Brdo – B.Bašta – Tara (H.Omorika) Raketa AB svakodnevno
13:45 B.Basta – Ljubovija – Loznica – Šabac – Novi Sad Raketa AB svakodnevno
14:20 B.Bašta – Kostojevići – Užice Raketa AB svakodnevno
15:00 Tara (H.Omorika) – B.Bašta – D.Brdo – Beograd Raketa AB svakodnevno
15:10 B.Bašta – Tara (H.Omorika) Raketa AB svakodnevno
15:30 B.Bašta – Pilica – Užice Raketa AB svakodnevno
15:30 Zlatibor – B.Bašta – Loznica – S.Mitrovica – N.Sad Božur 021 Veternik svakodnevno
17:00 Tara (H.Omorika) – B.Bašta – Valjevo – Beograd Lasta AD Beograd svakodnevno
19:20 B.Bašta – Kostojevići – Užice Raketa AB svakodnevno
19:30 B.Bašta – Pilica – Užice Raketa AB svakodnevno