Polazak iz Šapca

17.30

Polazak iz Novog Sada

19.30


LEGENDA – Bez oznaka svaki dan
rd – radni dan, ssn – samo subotom i nedeljom, rds – radni dan i subota, 
sn – samo nedeljom, ne - nedelja